The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

วันแม่ 2559

วันแม่ปีนี้มาฟังเพลงออ่นจากคุณแม่คนนี้ค่ะ
พบกับ " แหวน ฐิติมา"

พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพร เวลา 19.09 น.

วันที่ 12 สิงหาคม 59
The Paseo Mall ลาดกระบัง