The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

D.I.Y By The Paseo

มาแล้วจ้าาาตารางเรียนเดือนกรกฎาคม ฟรี!!!

D.I.Y By The Paseo (สาขาลาดกระบัง)

ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 เริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
The Paseo Mall สาขาลาดกระบัง

สอบถามรายละเอียดโทร 02-329-8999