The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

พาซิโอ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ขอเชิญร่วมประกวดการแสดงนาฎศิลป์อนุรักษ์ ระบำมาตรฐานระบำเบ็ดเตล็ด นาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน (เซิ้ง)
"พาซิโอ สืบสานวัฒนธรรมไทย"

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 22,000 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 ก.ค. 59

การขอรับและส่งใบสมัคร
1. รับและส่งด้วยตนเอง ณ จุดประชาสัมพันธ์ในพลาซ่า ชั้น 2
ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอมอลล์ ลาดกระบัง
2. ทาง e-mail : mam108show@gmail.com

สอบถามรายละเอียดโทร : 081-930-6618