The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ มอลล์ สาขาลาดกระบัง จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ

พร้อมรับบริการฉีดยา ฟรี!!
- วัคซีนโรคคอตีบ
- วัคซีนบาดทะยัก
- วัคซีนไอกรน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โซนพลาซ่า ชั้น 2

ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 นี้ เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ชั้น 2 ลานอีเว้น ฮอลล์ พลาซ่า
เดอะพาซิโอ มอลล์ สาขาลาดกระบัง