The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

เรียนโยคะ ฟรี

เรียนโยคะ ฟรี!!
ที่ The Paseo Mall ลาดกระบัง

เสาร์-อาทิตย์
เวลา10.00 - 12.00 น.
ณ ลาน Event Hall ชั้น 2
ลงทะเบียนเรียน 30 ท่าน/วัน

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะ
รับแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันชั้น 2
สอบถามรายละเอียดโทร 02-329-8999

เริ่ม มีนาคม 59 นี้