The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

รับฟรี ! กระเป๋าใส่นามบัตร

รับฟรี !!!
กระเป๋าใส่นามบัตร

เมื่อเปิดบัญชีธนาคาร
ที่ The Paseo Mall สาขาลาดกระบัง

ติดต่อขอรับได้ที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Event Hall ชั้น 2
(สิ่งที่ต้องนำมาด้วย สมุดบัญชีและบัตรประชาชน)