The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

สุดยอดเชฟกระทะเด็ก

The Paseo Mall ลาดกระบังชวนน้องๆหนูๆ
เข้าร่วมประกวด "สุดยอดเชฟกระทะเด็ก"
ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

ประกวดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 7 – 10 ปี

ประเภทการแข่งขัน
แข่งขันทำ “แซนวิส” ภายในเวลา 10 นาที รอบละ 3 คน โดยทางทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

เบอร์โทรสาร 02-0019156 ,
E-mail : Bangkok.359@gmail.com
Facebook : The Paseo By TBN

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณผึ้ง 088-5541072 , คุณบอล 086-8838836