The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

ขาหมูอบบะหมี่ฮ่องกง 249 บาท

ขาหมูอบบะหมี่ฮ่องกง 249 -.
 
1-31 มีนาคม 60
 
ครัวเจ๊ง๊อ
#พาซิโอลาดกระบัง
#พาซิโอกาญจนาภิเษก