The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

ตรุษจีน 2560

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ อั่งเปาตั่วตั่ว เป๋าตุงๆทุกท่านทุกคน เฮงๆๆๆตลอดปี 60 กันนะค้าาา
ภาพบรรยากาศงานตรุษจีนที่ The Paseo Park สาขากาญจนาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 60 ที่ผ่านมาจ้า