The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

เดอะพาซิโอ ลูกทุ่งไทยแชมป์ชิงแชมป์

ขอเชิญร่วมรับชมสุดยอดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง !!!

"เดอะพาซิโอ ลูกทุ่งไทยแชมป์ชิงแชมป์"

ชิงถ้วยประทานจากมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ มอลล์ สาขาลาดกระบัง